Logopeda z dojazdem Łódź, logopedia dziecięca Łódź
logopeda z dojazdem Łódź

Logopeda z dojazdem Łódź

KONTAKT

LOGOPEDA – mgr Anna Bakalarska

Łódź ul. Józefa 17 lok. 80
GSM 880 148 366
e-mail: info@logopedazdojazdem.pl
www.logopedazdojazdem.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODOW dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ARTICULAR Anna Bakalarska, ul. Józefa 17 lok. 80, 92-235 Łódź. (zwanym dalej „ARTICULAR Logopeda z dojazdem”). Kontakt z Administratorem: info@logopedazdojazdem.pl lub telefonicznie: 880 148 366

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. realizacji umów na wykonanie usług logopedycznych, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez ARTICULAR Logopeda z dojazdem Annę Bakalarską Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji zamówień w firmie ARTICULAR Anna Bakalarska

3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez ARTICULAR Anna Bakalarska, w celu realizacji zamówień oraz zakupów zleconych przez Państwa tj. naszych Klientów.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych
2. poprawiania swoich danych osobowych
3. otrzymania ich kopii
4. sprostowania swoich danych
5. usunięcia danych
6. ograniczenia przetwarzania danych
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. przenoszenia danych
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem: info@logopedazdojazdem.pl lub telefonicznie: 880 148 366

logopeda z dojazdem Łódź
logopedia dziecięca Łódź
logopeda Łódź
logopedia Łódź

Logopeda z dojazdem Łódź